,

This Day in History: 1198-12-10

İbn Rüşt öldü. Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhcı ve matematikçidir. (D.14-04-1126)

scroll to top