,

This Day in History: 1731-12-12

Erasmus Darwin doğdu. Şair ve filozof, hekim, mucit, Lunar Cemiyeti’nin kurucularındandır. Charles Darwin’in dedesidir. (Ö.18-04-1802)

scroll to top