,

This Day in History: 1273-12-17

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî öldü.  Şâir düşünce adamı ve mutasavvıf. Mevlevî’liğin kurucusu.(D.30-09-1207)

scroll to top