,

This Day in History: 1899-12-20

Şerif içli doğdu. Udi, bestekar. (D: 20-12-1899) (Ö: 03-02-1956)

/// /// Güneş ruhsareli canan, nikab-ender-nikab oldu
/// Ümid-i vasl ile ömrüm harab-ender-harab oldu
/// Ne bir rahm eyleyen çıktı ne canandan cevab oldu
/// Enin ettim saba nezdinde hüzzamdan hitab oldu
/// Reva mıdır desinler kim bu can sensiz türab oldu

scroll to top