,

This Day in History: 1919-12-27

Daha evvel  Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas’tan Ankara’ya geldi. 19 Mayıs 1919 da Samsun’dan başlayan hareket Ankarada önce vatanın düşman işgalinden sonra padişahlıktan kurtarılması ve yeni bir devlet kurulması için çalışmalarla devam etti.

scroll to top