,

This Day in History: 1677-02-21

17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olan düşünür Spinoza öldü.(D.24-11-1632)

scroll to top