,

TURGUT GÜR ve MERSİN ÜNİVERSİTESİ – NEDİM ARDOĞA

Turgut-Gür.jpg

…Turgut Gür 25 Şubat 1934 tarihinde şu anda kent dokusu içinde kalan, o tarihte ise merkez dışında bir köy olan Menteş köyünde doğmuş. Köyünde okul olmadığı için, öğrenimini Mersin’de yapmıştır. Yaz kış demeden her gün köyünden şehre nasıl yürüyerek geldiğini anlatırdı. Şimdi anlaşılıyor ki, o günlerde yaşadığı okulsuzluk daha sonra bir üniversite sevgisine dönüşmüş.
İlköğrenimini Necatibey İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Tevfik Sırrı Gür Lisesinde yaptıktan ve 1954 yılında lise fen kolundan pekiyi derece ile mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesine girmiş ve 1960 yılında inşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.
1964 yılında Ülkü Hanım ile evlenen Turgut Gür’ün, Mutlu ve Mete isimlerinde iki oğlu, Berin isminde bir kızı var. (Bana bu yazının hazırlanması sırasında destek olan ODTÜ Mimarlık Fakültesi doçenti, Berin Hanımın adı söz konusu olduğunda, yazım kurallarına göre Berin adının tek “r” ile yazılmasını gerektiğini söyler çift “r” kullananlara da kızardı.)
Turgut Gür çalışma hayatına Liman İnşaatı Kontrol Amirliğinde başlamıştır. Daha sonra Devlet Su İşlerinde ve YSE (bugünkü adıyla Köy Hizmetleri) Bölge Müdürlüğünde hizmet görmüştür. Ama 1970’li yılların sonlarına doğru kamu hizmetinden kendi isteğiyle ayrılmış. Bir süre babadan kalma bahçesi ile ilgilenmiştir.
1981’den itibaren de TRT’de Yapı işleri Müdürü olarak çalıştı. (Gerçi iş yerimiz 1989’da da PTT Genel Müdürlüğüne, 1995’te Türk Telekom’a aktarıldı, ama sonunda kürkçü dükkânına dönen tilki misali,TRT’ye döndük.) Turgut Bey ile sık sık dağ başlarındaki verici istasyonlara gider, yol boyunca da sohbet ederdik. Hafızasına hayran olmamak mümkün değildi. Aralarında divan şiirinin önemli örneklerinin de bulunduğu yüzlerce şiiri ezbere bilir, usulüne göre okur, gerekirse bugünkü dile çevirirdi. Güftesini bilmediği Türk Sanat Müziği eseri yok gibiydi. Din bilgisi de güçlüydü. Yakınını kaybeden arkadaşlarımız için matem evlerine gittiğimizde, Yasin okumayı kimseye bırakmaz, kendi okurdu. Her defasında da duaların arkasından Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Kurtuluş Savaşı’nda çarpışan silah arkadaşlarının da isimlerini anmadan edemezdi. Galiba dualara sahip çıkmasının sebebi de buydu. Turgut Bey memuriyetten ayrıldığı dönemde bir ara politika ile de ilgilenmiş hatta bir ara milletvekili aday adayı olmuştur. Politik tarih bilgisi çok genişti. Adını ancak gazetelerde gördüğümüz birçok politikacıyı şahsen tanır, Cumhuriyet tarihindeki hemen hemen her olayı kronolojik sırasıyla bilirdi. Ben kendisini ilk defa 1981’de TRT’nin yaptığı bölge toplantılarının birinde görmüştüm. Bu toplantılarda TRT vatandaşların görüşlerini alıyordu. Turgut Bey henüz TRT’deki görevine başlamamıştı. Kendisini tanımıyor, bir süre sonra TRT’de çalışacağını da bilmiyorduk. Turgut Bey toplantıda TRT’yi Mersin Radyosu adını kullanmadığı için eleştirdi. Eminim çoğunluğun düşüncelerini seslendiriyordu. TRT’de çalışmaya başladıktan sonra da bu düşüncesini hiç değiştirmedi.
Turgut Gür’ün Mersin sevdasına, bir defa da 1990’lı yılların ikinci yarısında tanık oldum. Diplomasi konusunda uzman politikacıların da konuştuğu bir toplantıdaydık. Kürsüdeki politikacı yanılıp, 1943 yılındaki İnönü-Churchill görüşmesinden bahsederken “Adana Mülakatı” diyecek oldu. Turgut Bey yerinden fırlayıp “Yenice Mersin ilinde!” diyerek ünlü politikacıyı adeta azarladı.
1999 yılında emekliye ayrılmasına karşın bizlerden kopmadı. Turgut Gür sık sık iş yerimize gelir, en son haberleri alırdı. Mersin Üniversitesiyle olan ilişkisini de bu vesile ile öğrendik. Baştan beri Mersin’e yapılacak üniversitenin özlemi içersinde olan Turgut Bey’in üniversitedeki hemen her etkinliğe katıldığını zaten biliyorduk. Hatırlarım, 1990’ların başında kurucu rektör olarak Profesör Vural Ülkü, kent içindeki küçük bürosunda hizmete başladığında, Turgut Bey’le birlikte kendisini ziyarete gitmiştik. Üniversiteye olan ilgisini iyi bildiğim halde, yaptığı katkıların büyük bölümünü ancak yıllar sonra öğrendik. Eksiklerim için Çevre Mühendisliği Bölümü Profesörü Mustafa Özyurt ve Biyoloji Bölümü Profesörü (aynı zamanda gezi grubumuz üyesi) Ayşe Erciyes ile görüştüm. Ortaya çıkan şu: Mühendislik Fakültesine Konferans Salonu yaptırdı. Aynı zamanda Çevre Mühendisliği bölümüne klima, dijital tartı ve mikroskop satın aldı. En büyük katkısı ise Makine Mühendisliği bölümüne yaptırdığı teknik atölyeydi. Mersin Üniversitesi resmi haber bültenine göre, atölyenin 17 Ekim 2006 tarihindeki açılış töreni sırasında rektör Prof. Dr. Uğur Oral, “Türkiye’de eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması şarttır. Maalesef, Türkiye’de kamu bütçesi dışında, eğitim kurumlarına bireysel katkılar sunan kişi sayısı oldukça azdır. Umarım Türkiye’de ve Mersin’de daha çok Turgut Gürler çıkar” dedi. Turgut Bey ise cevaben katkılarının devam edeceğini belirterek, herkesi üniversiteye sahip çıkmaya davet etti. Turgut Bey’in diğer fakültelere de katkıları oldu. Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Matematik bölümlerine bilgisayar laboratuarı yaptırıp, Biyoloji Bölümü’ne de bilgisayar, yazıcı ve kaba terazi aldı. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi toplantı salonu oturma grubu da Turgut Bey tarafından temin edildi.
Turgut Bey, Konservatuar Yüksekokulu’na iki adet piyano aldı. Mersin Üniversitesi resmi haber bültenine göre, 14 Aralık 2007 tarihindeki piyano teslim töreninde konuşan rektör Profesör Süha Aydın şöyle dedi: “Turgut Bey, Mersin Üniversitesi’ni gerçekten kendi bünyesinde hisseden bir insan. Üniversitemize birçok yardım ve desteği oldu. Bizler onun desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz.” Turgut Bey’in cevabı ise şöyle oldu: “Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslek. Bu meslekteki sevgili öğretmenlerimizin verdikleri eğitime az da olsa katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Mersin’de Mersin Üniversitesi gibi bir kurumun varlığından dolayı büyük bir onur duyuyorum.”
Turgut Gür bütün bunların yanı sıra, bir grup yoksul öğrenciye burs da verdi.
Örnek bir Mersinli olarak görevini yapmanın huzuru içinde 27 Ocak 2013 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini rahmetle anıyoruz.
İçel Sanat Kulübü Aylık Bülteni 198. Sayısından Alınmıştır.

Biyografik Bilgi

scroll to top