,

WILLIAM BEAMONT – VİCTOR LANGLOIS – GRATTAN GEARY – 10.BL

Pamuğun-Çocuğu-Mersin-2.jpg

GEZGİNLER GÖZÜYLE MERSİN 5.KISIM

William Beamont (1785-1853)
Benzer biçimde, 1854 yılında yöreye gelen bir başka gezgin, William Beamont da, kente ulaştıklarında açıklarda demirlemiş beş büyük gemi bulunduğunu, limanda gemiye yüklenmek üzere pamuk ve yünün beklediğini anlatmaktadır.

Victor Langlois (1829-1869?)Grattan Geary
Doğu bilimci Charles Victor Langlois 1852 yılında bölgede araştırmalar yapıp, 1861 yılında ‘Kilikya’da Bir Gezi’ isimli bir kitap yayınlamıştır. Buralardan söz ederken şöyle yazar: “Pompeipolis’den Mersin’e giderken, Yumruk (?) şatosu (şato=kale) solda kalır. Ve bir Türk köprüsünden geçince Mersin şehrine varılır. Deniz kenarında güzel evler vardır. Bu evlerin olduğu yerde eski bir şehir harabesi vardır ki, burası eski Zephyrion şehridir. İşte bu Zephyrion harabeleri üstünde bugünkü Mersin vardır. …Mersin, Alize rüzgârlarına açık olmakla birlikte, bu bölgenin en büyük iskelesidir” (V. Langlois, Kilikya’da Bir Gezi- Çev. Rahmi Balaban – S. 32).

Grattan Geary
1870’li yıllarda bölgeye yaptığı gezi sonrasında gözlemlerini yazan Hintli gazeteci Grattan Geary’e göre,
bölgede üretilen pamuk Mersin limanından İzmir dışında Liverpool’a gönderilmekte, bunun yanında yün ve susam da ihraç edilmektedir.
Geary ayrıca, oldukça iyi durumda olan Adana-Mersin arasındaki yol sayesinde ürünlerin kolayca limana ulaştırıldığını söylemektedir.

Biyografik Bilgi

scroll to top