,

WILLIAM BURCKHARDT BARKER – 9. BL.

Pamuğun-Çocuğu-Mersin-8.jpg

GEZGİNLER GÖZÜYLE MERSİN 4. KISIM

William Burckhardt Barker (1810-1856)
Babası konsolos olan Burckhardt Halep’te doğdu. 1819 yılında eğitim için Londra’ya gönderildi. Erken yaşlardan beri oryantalist dillere meraklı olduğundan bu yönde eğitim aldı. Türkçe, Arapça, Farsça ve Hindi dillerini öğrendi. 1835 yılında baba evinin olduğu Suediah (Suwadiah – Suadiye?) köyüne döndü.1836 yılında hemen hemen her gece Antakya’da oturan İbrahim Paşa ile satranç oynadığı bilgisine sahibiz. Uzun yıllar Tarsus’ta yaşamıştır. Kırım Savaşı sırasında dil bilgisi nedeniyle İngilizlerin hizmetinde bulunduğu Sinop’ta koleradan ölmüştür. Türkçe grameri ve hikayeleri üzerine kitapları olan Burckhardt’ın “Cilicia” adlı kitabı bölge hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu kitabın orijinal online okuma linki kitabımız sonundaki Kaynaklar bölümünde verilmiştir.
Kitapta birçok yerde Mersin’in ismi “Mursina” (Zephyrium) olarak geçmekte, kentin Pompeipolis’in 5 mil doğusunda olduğu, adının Yunanca Mrytle’dan (Murt) geldiği, bölgenin coğrafi bilgileri ve yöredeki birçok antik-modern kent hakkında bilgiler yer almaktadır.

Biyografik Bilgi

scroll to top