,

YÜMÜKTEPE (İÇEL REHBERİ-1944)

Yumuktepe-88.jpg

Hakkında     verilen     izahat
Mersin şehrinin batısında bahçe mahallesinde Efrerik çayı kenarındaki Yümüktepe Liverpol üniversitesi metot ve teknik profesörü J. Garstan tarafından yapılan tetkikatta şu rapor hulâsası yazılmıştır.
937 yılından itibaren yapılan kazıda Yunan, Bizans İslâm medeniyetlerine ait eserler bulunmuştur.
Bu arada Yümük tepede elde edilen eserlerden milâttan 1400 yıl önce Mersin ve civarının Eti imperatorluğunun bir merkezi olduğu anlaşılmıştır.
7,5 metro derinlikte meydana çıkan höyüğe göre burası Hatusas şehrinin kalesinin aynıdır. Biraz daha küçük olmakla beraber höcreler taksimat aynidir. Bu kale hücrelere ayrılmış 2 büyük divar arasındadır.
Bu kaledeki binaların yandığını gösteren deliller vardır. İnşa tarzları kare bir avlunun ortasındadır. Evler dört odalı ve hepsi avluya bakar. Evlerde furunları vardır.
Makta kazısında ise 14 metro derinliğinde bir çok eserlere tesadüf edilmiştir. Daha aşağıda Prihistorik  devre ait eserler vardır. Elde edilen Seramikler Anadoluda bulunan Seramiklerin aynidir. Orjinal eserler arasında hiç kırılmamış 5000 — yıllarını gösteren mezar başlığı halinde Opsidiyen harp aletleriyle bulunmuştur.
* İÇEL REHBERİ– FUAD AKBAŞ-SAİT UĞUR- 1944 : aynen alınmıştır. Kitabın önemli bir kısmı bu sitede (Mersin-Kültür Sanat) bölümünde sunulmuştur.

İÇEL REHBERİ – FUAD AKBAŞ – SAİT UĞUR- 1944  kitap için bu satırı tıklayınız…

Yumuktepe kitabı için bu satırı tıklayınız………..

Yumuktepe konulu diğer yazılar için bu satırı tıklayınız…………. 

Biyografik Bilgi

scroll to top