,

This Day in History: 1985-02-28

Sanat tarihinin Türkiye’de bir bilim dalı olarak yerleşmesine önemli katkılarda bulunan Profesör Mazhar Şevket İpşiroğlu öldü.

scroll to top