,

This Day in History: 1893-03-13

Tanzimat dönemi yazar ve şairi Muallim Naci öldü.

scroll to top