,

This Day in History: 1920-03-16

İstanbul işgal edildi. Şehzadebaşı karakolu ansızın basıldı. İçindki askerler öldürüldü. İşgali öğrenen Mustafa Kemal, işgal kuvvetlerinin temsilcilerine çektiği protesto telgrafında, “İstanbul’un işgali olayında doğacak büyük mesuliyete son bir defa olarak dünyanın dikkat nazarını çekeriz” dedi.

scroll to top