,

This Day in History: 1988-05-10

Bakanlar Kurulu, Başbakan Turgut Özal’ın annesi Hafize Özal’ın İstanbul’daki Süleymaniye Camii avlusunaki Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zaid Kotku’nun yanında. defnedilmesine izin verdi.

scroll to top