,

This Day in History: 1963-05-31

Yaşayan efsane Manisa Tarzanı 1899 yılında Bağdat’ta doğmuş bir Türkmen’di. İstiklal Madalyası vardı. Üzerinde bir şortla dağlarda yaşayan nadiren Manisa’ya inen bir filozoftu. Manisa dağlarının ağaçlandırılması için büyük mücadele verdi. Dağcılıkla uğraştı. Sevilen ve saygı duyulan bir kişiydi.

scroll to top