,

This Day in History: 1954-06-23

Prof.Dr. Nüzhet Gökdoğan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan oldu.

scroll to top