,

This Day in History: 1920-07-09

TBMM kürsüsüne Bursa kurtarılıncaya kadar kalmak üzere kara örtü çekildi.

scroll to top