,

This Day in History: 1932-07-18

Türkiye, Cemiyet-i Akvam’a, yani, Milletler Cemiyeti’ne 56. üye olarak kabul edildi.

scroll to top