,

This Day in History: 1063-08-01

İlk Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul Bey öldü.

scroll to top