,

This Day in History: 1575-09-19

1580 yılında, kuruluşundan 5 yıl sonra devrin Şeyhülislamı tarafından yıktırılan Rasathane 3. Murat’ın emri ile tarihte bugün yapılmıştı.

scroll to top