,

This Day in History: 1207-09-30

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî  doğdu. Şâir düşünce adamı ve mutasavvıf. Mevlevî’liğin kurucusu.(D.30-09-1207) (Ö: 17-12-1273)

scroll to top