,

This Day in History: 1922-10-04

Himayei Hayvanat Cemiyeti adıyla Türkiye’deki hayvanları koruma amacı güden ilk dernek kuruldu.

scroll to top