,

This Day in History: 1571-10-07

Hıristiyan birleşik donanması ile İnebahtı’da karşılaşan Osmanlı donanması yenildi.

scroll to top