,

This Day in History: 1981-11-19

Şair Enver Gökçe öldü.(D.1920) –

/// /// UY KİRPİ KIZ KİRPİ /// ////
Şiire Yorum Yapın Kırmızı ve parıltılı ve narin
/// Bir kiraz dalı
/// Irgalandı
/// Has bahçenin içinde
/// Döktü çiçeğini bir bir
/// Ve gazaba geldi
/// Eğinli Bekir :
/// “Yıkılsın İstanbul, dedi
/// Yıkılsın İzmir
/// Lan hani benim ekmeğim,
/// Bu ne bok kader
/// Toprağım yok, tarlam yok.
/// Ne kadar
/// Toprak var dünyada oysa
/// Ömrübillah herkese yeter”

/// Irmağın üstünden
/// Bir sürü geçti allı pullu
/// Herhal meri keklik
/// Gider öyle gider.
/// Havada bulut
/// Havada alaca karga
/// Karganın ağzı var dili yok
/// Bekir’in arkası yok.
/// Dedi karga: yok
/// Ahmed’in de yok.
/// Demiri eriten kömür
/// Yiğidi eriten kahır
/// Ölem desem ölemezsin ki
/// Dünya dediğin de ne ki
/// Bir alabalçık sökemezsin ki
/// Dünyanın halısı kilimi çok
/// Bekir’in tarlası yok
/// Bir kirpi açıldı dikeninden
/// Gelincik yüzlü!
/// Uy kirpi kız kirpi
/// Bekir’in tarlası yok
/// Dedi kirpi : yok
/// Mehmed’in de yok.
/// Munzur’un başı kar ile duman
/// Bu belalı başınan
/// Kime gidem yavri
/// Avuçta yok elde yok
/// Bir çekirge atladı
/// Eğri bacağıynan
/// Çekirgenin ağzı var dili yok
/// Bekir’in tarlası yok
/// Dedi çekirge : yok
/// Zeyneb’in de yok.

scroll to top