,

This Day in History: 1941-11-21

Yüksek öğretimde ”Türk İnkılap Tarihi” dersi zorunlu hale getirildi.

scroll to top