,

This Day in History: 1632-11-24

17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olan düşünür Spinoza doğdu.  (Ö.21-02-1677)

scroll to top