,

This Day in History: 1864-11-24

Afişin bir sanat eseri olmasını sağlayan empresyonist ressam Henri de Toulouse-Lautrec doğdu.  (Ö. 09-09-1901)

scroll to top