,

This Day in History: 1888-12-02

Namık Kemal öldü.  Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi içinde olmuş, yurtseverlik ve hürriyet konularıyla uğraşmış yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir. (D. 21-12-1840) (Ö. 02-12-1888)

MURABBA/// ///

/// Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,
/// Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;
/// İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
/// Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

/// /// Bize gayret yakışır merhamet Allah’ındır;
/// Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;
/// Dinle feryadını kim terceme-i âhındır
/// İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi…

/// /// Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;
/// Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?
/// Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
/// Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

/// /// Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
/// Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;
/// Dest-i a’dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan;
/// Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! …

scroll to top