,

This Day in History: 1946-12-30

31-12-1949 Rıza Tevfik Bölükbaşı öldü. Şair, filozof ve devlet adamı. Hece vezninde yazdığı şiirlerle ve felsefeye düşkün olmasıyla tanındı. ( D.1869)

scroll to top