,

7. KELENDERİS ÖYKÜ YARIŞMASI

ykü-Yarışması.jpg

7. Kelenderis Öykü Yarışması
Mersin/Aydıncık Belediyesi, öykü yazarlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla, 7. Kelenderis Öykü Yarışması düzenlemiştir.

1-Yarışmaya 18 yaşından büyükler katılabilir.
2- Konu serbesttir.
3- Öykülerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olması gereklidir.
4- Her yazar 6 (altı) sayfayı geçmeyen tek bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
5- Öykü, bilgisayar ortamında, 12 punto ve bir buçuk satır aralığında yazılmalıdır.
6- Öyküde yazar adı belirtilmeyecek, sağ üst köşeye rumuz yazılacaktır.
7- Öykü, Word formatında CD’ye yüklenecektir.
8- Özgeçmiş, rumuz, açık adres, telefon numarası ve e-posta adresini içeren belge bir zarfa konulacak, zarfın üzerine de sadece rumuz yazılacaktır.
9- 5 (beş) nüsha öykü, rumuzlu zarf ve CD aynı zarfın içinde Aydıncık Belediye Başkanlığı 7. Kelenderis Öykü Yarışması 33840 AYDINCIK/MERSİN adresine gönderilecektir.
10- Son başvuru tarihi 17 Mayıs 2016 olup, postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.
11- Ödül olarak, Aydıncık Belediyesi AY-TUR tesislerinde, birinciye 6 (altı), ikinciye 4 (dört), üçüncüye 3 (üç) günlük yaz tatili olanağı sağlanacaktır. Ödül alan yazar, yanında bir kişi daha getirebilir. Ayrıca, yazarlara plaket verilecek, kitap armağan edilecektir.
12- Sonuçlar ve ödül törenin yapılacağı tarih yazarlara ayrıca bildirilecektir.
13- Yarışmaya katılan öyküler telif ücreti ödenmeden Aydıncık Belediyesince yayımlanacaktır.
14- Öykü yarışmasına katılan yazarlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

SEÇİCİ KURUL
1-Muzaffer İZGÜ
2-Orhan ÖZDEMİR
3-Ali F. BİLİR
4-Nihat MUSTUL
5-M.Demirel BABACANOĞLU

İletişim:

aydincikbelediyesi_33@hotmail.com
Aydıncık Belediyesi telefon numarası: 0324 841 3050

FERAT AKTAN – Aydıncık Belediye Başkanı

 

Biyografik Bilgi

scroll to top