,

ARSLANKÖY KURTULUŞ BAYRAMI – İRFAN TÜMER

Kurtuluş-Savaşında-Mersin-5.jpg

Efrenk (Arslanköy) 1900 lü yıllarda Türkler ve Ermenilerin birlikte yaşadığı,Toros dağların eteklerinde Mersin’e bağlı bir köydür.
Köyün çevresinde bulunan değirmenler ile sedir ağacından çıkartılan katran için ocaklar bulunmaktadır. Bu işletmeler Ermeniler tarafından çalıştırılmakta ve büyük kazanç elde edilmekteydi. Elde edilen ürünlerin tamamı Mersin’de kullanıldığı gibi Mersin iskelelerinden ihraç edilmekteydi.
1915 yılından sonra bu işletmelerin tamamı Efrenk köyü ileri gelenlerinin eline geçmiş ve ekonomik yönden oldukça güçlenmelerine yol açmıştır.
Ekonomisi çok güçlenen köy ileri gelenleri,köylü üzerindeki baskıyı artırdıkları gibi, çevre köylere de baskıya başlamış ve çevrede tek söz sahibi olmuşlardır.
Sivas kongresinde alınan kararlar sonucu, Konya’da 2. Ordu Komutanlığınca oluşturulan Emin Resa (Aslan) komutasındaki Adana’ya mürettep Mersin ve Havalisi Fedai Müfrezeler komutanlığı, Konya, Mut, Mara (Mağara) üzerinden Keloluk (Güzeloluk)’a gelerek karargah kurulur.
Komutanlık bünyesinde 1.Bölük (Müfreze) komutanı olan Mustafa Nail (Kozanlı Mustafa Nail) , Emin Resa ile fikir ayrılığından dolayı müfrezesi ile birlikte ayrılarak Sorgun üzerinden Dinikar’a (Tepeköy) ulaşır.Dinikar Jandarma takım komutanı olan Kara Veysel Çavuşla (Veysel Arıkol) ile jandarmanın Kuvayi Milliyeye desteğini sağladıktan sonra Adana Muallim mektebinden arkadaşları Veli Haşim ve Osman Muzaffer’le Belenkeşlik’te (Soğucak) buluşmak üzere yol üzerinde bulunan Efrenk’e gelir.
Efrenk ileri gelenleri, askeri bir güçle gelen Mustafa Nail’i köye sokmazlar.Dinikar Jandarma komutanı Kara Veysel’in müdahalesi ile Mustafa Nail Efrenk’te 1 Mart 1920 tarihinde büyük çoşku ile karşılanır.
Mustafa Nail Jandarma karakolunu teslim alıp tüm askerleri Başçavuş Hüsnü (Yıldırım) komutasında bir müfreze oluşturmuştur.Bu müfreze Kavaklıhan gurubunda görev yapmış ve Kavaklıhan savaşlarında yararlıkları görülmüştür.
Sivas kongresi kararları uyarınca Efrenk’te müdafai Hukuk heyeti oluşturulmuş ve heyet sonradan Belenkeşlik’te oluşturulan heyetle birleştirilmiştir.
Efrenk hiçbir zaman işgal edilmemiştir.
Kuvayi Milliyenin hiçbir zaman karargahı olmadığı gibi hiçbir savaşta buradan yönetilmemiştir.
1962 yılında Türkiye Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Derneği Mersin Şube Başkanı Lütfi Oğuzcan,derneğin Arslanköy’de şube açacağını bu vesile 1 Mart tarihinin Arslanköy kurtuluş tarihi olarak İçel İl Genel Meclisine önermiş ve mecliste bu konuda tavsiye kararı almıştır.
1 Mart 1962 tarihinde Türkiye Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Derneği Arslanköy şubesinin açılışı ile Kurtuluş kutlanmıştır.
Kesintilerle de olsa bu gelenek bu güne kadar sürmüştür. İRFAN TÜMER

Mersin Barosuna kayıtlı avukat. Eski Mersin ve köylerine ilişkin çok geniş bir arşivi vardır.

scroll to top