,

MERSİN KALE KÖYÜNDEN DAMLALAR – Fahrettin ALİŞAR

İsmini köyün kenarında bulunan antik bir kaleden alan Kale Köyü’ne ilk yerleşen ailelerin Ardıçlar ve Kıldırlar olduğu yaşlı köylülerce anlatılmaktadır. Kıldırlar  aşireti, Silifke’nin Toroza Köyü’ne yerleşik iken, köylülerin “gran” diye tabir ettikleri sıtma salgını yüzünden göç edip Kale Köyü’nün bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Ardışlar aşiretinin de Karaman’ dan geldiği, yine yaşlı köylülerce belirtilmektedir. Ardıçlar ve Kıldırlar aşiretinin “Çolaklar” aşiretinin iki kolu olduğu da yine köy ileri gelenlerinin ifadesidir.

A) KALE KÖYÜNDE SÖYLENEN BİLMECELER:
1.
Ağaca çıkar insan değil
Yazı yazar kalem değil. (Süllük-salyangoz)
2.
Gözle görülmez
Elle tutulmaz. (Uyku)
3.
Halep’ten attım kılıcı
Antep’te çıktı bir ucu. (Şimşek)
4.
Ilıca (ılıkca) kaldırdım
Eline verdim. (Sıkma)
5.
Kara katır, yan yatır.(Tahra)
6.
Mut mut yaprağı Hacı Osman toprağı
Ya bunu bileceksin ya bu deveyi güdeceksin
Ya bu diyardan gideceksin. (Kına)
7.
Mini mini küçük sini. (Mercimek)
8.
Nar tanesi, nur tanesi
Gecelerin bir tanesi. (Ay)
9.
Sarp kayada harman savrulur. (Arı)

B) KALE KÖYÜNDE SÖYLENEN NİNNİLER:
1.
Kaşları gara (kara) gözleri sürme ninni
Babası yörük anası köylü ninni
Ninni ninni nebi var ninni
Bu çocuğun teyzesi var ninni
2.
Ninni dedim yüceden
Sesi geldi bacadan
Babası sefere gitmiş
Ağlama yavrum  acıdan
3.
Yağmur yağar göl olur ninni ninni
Kervan geçer yol olur ninni
Sen ağlarsan kuzum ninni
İki gözüm kör olur ninni

C) KALE KÖYÜNDE SÖYLENEN ATASÖZLER VE DEYİMLER :
1. Ayrı ayrı yolların izini deve bilir.
2.El gör elini beğen, kuşak kuşan belini beğen.
3.El oğluna bakıp büyütmekle oğlan olmaz.
4.El oğlundan oğul olmaz, Şam dalından ağıl olmaz.
5.Erikten odun olmaz, güveyiden oğlan olmaz.
6.Eski pamuk bez olmaz.
7.Oduna aş vuran tencereyi boş bulur.
8.Ot kökü üstünde biter, dam direk üstünde durur.
9.Öksüz oğlanın dili, eski dutun biti acı olur.
SÖZLÜ     KAYNAK
ADI-SOYADI        BABA         YAŞI            İLGİSİ    VERDiĞİ CEVAP
İbrahim. Gedik   Süleyman     32 İlkokul     Yerli     A.3-4-8 C.4-9
Ali Kıldır             Ali                57 ilkokul    Yerli     A.1-5-7 C.8-9
Musa Şişman    Osman          44 İlkokul    Yerli     A.2-3-4 C.3-5-6-7
Veli Gündüz       Mustafa        38 İlkokul    Yerli     A.6-7-8 C.1-2-4
Mehmet Kıldır   Mustafa        31 iİkokul    Yerli     A.4-5-7 C.9
Rasim Ardıç      Yusuf             38 Lise        Yerli     A.7-8-9 C.2-5-9
Halil Sapıtmaz   Musa            26 OrtaokulYerli     A.1-2-6 C.3-7-8
Ahmet Topbaş   Mehmet       43 İlkokul    Yerli     A.3-5   C.2-4-5
Kadir Oğuz         M. Ali           46 İlkokul    Yerli     C.3-4-6-9
Ayşe Bolat                             63  İlkokul    Yerli     B.1-3
Fatma Gedik                          78  İlkokul    Yerli     B.3
Ayşe Ulaş                              77  İlkokul Yerli     B.2-3

(x) Mersin Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yrd.
* Bu yazı  “Mersin Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayın Organı” olan “İÇEL KÜLTÜRÜ”  Temmuz 1991 – 16. Sayısından alınmıştır.

Biyografik Bilgi

scroll to top