,

MERSİN’İN KARDEŞ ŞEHRİ KUSHIMOTO – H. Şinasi DEVELİ

Refah-Şehitleri-Anıtı.jpg

Mayıs’ın ilk haftası içerisinde Mersinimizin, Japonya’dan misafirleri vardı. Misafirlerimiz Mersin’in kardeş şehri KUSHIMOTO kentinin Belediye Başkanı ALI YORIO HAMAGUCI ve Başkan Yardımcısı MEHMET NOBORU KISHİTANI ve beş meclis üyesi idiler.
Aslında Mersin’in resmiyet kazanmış kardeş şehri altı tanedir. Bunlar SANTA FE SPRİNG NANKING, SINCAN, KERKUK, TAHRAN ve KUSHlMOTO’dur.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce vaki istek üzerine başka ülkelerde iki kent için de kardeş şehir olma kararı almış ise de, henüz onaylanıp kesinleşmemiştir. KUSHIMOTO dışındaki kardeş şehirlerimizle halen yakın bir kardeşlik ilişkimiz bulunmamaktadır. KUSHIMOTO Belediye Başkanı ülkemize dört kez gelmiş, buna karşı merhum Okan Merzeci iki kez, İlçe Belediye Başkanlarımız da birer defa Kardeş Kenti ziyaret etmişlerdir. Ayrıca bu kentle Mersin’imizin okul talebeleri de karşılıklı olarak her yıl ziyaret gerçekleştirmektedirler. İki kardeş kenti iki anıt yekdiğerlerine daha çok yaklaştırmaktadır.
Birisi Mersin Atatürk Parkı’ndaki Refah Şehitleri Anıtı, diğeri Kusthımoto Kenti yakınındaki OŞİMA’da bulunan Türk Şehitleri Anıtı’dır. Her iki anıt da mimari yönden yekdiğerinin aynıdır. Refah Şehitleri Anıtı bilindiği üzere ikinci Dünya Harbi sırasında 28 Haziran 1941 gecesi kalleşçe torpillenip batırılan Refah gemisi şehidi 168 Türk askerinin anısına dikilmiş bir anıttır. (2) Japonya’daki Anıt ise, OŞIMA kayalıkları civarında fırtına sonucu batan Ertuğrul Gemisi Şehitleri için dikilen anıttır.
İlerde yeri geldiğinde daha geniş bir şekilde bir yazı konusu yapacağımı umduğum bu olay şöyle gerçekleşmiştir.
1887 yılında Japon İmparatoru bir Japon harp gemisi ile İstanbul’a bir dostluk ziyareti yapmıştır. Buna aynı dostlukla cevap vermek ve Japon İmparatoru LEİJİ’ye İkinci Abdülhamid’in şeref nişanını sunmak üzere Ertuğrul Fırkateynimiz, Osman Paşa kumandasında Japonya’ya gönderilmişti. Gerekli ziyaret yapılıp dönülürken, gemi kötü bir fırtınaya yakalanarak batmıştı. Bu faciada 583 denizcimiz şehit olmuştu. OŞlMA’lıIar bir dostluk nişanesi olarak bu şehitlerimiz anısına aynı yerde TÜRK ŞEHİTLERİ ANITI dikmişler ve ayrıca bir de Türk Müzesi yaptırmışlardır. Japonya’da bundan başka Türk Şehitleri için dikilmiş iki anıt daha bulunmaktadır.
Misafirlerimiz bu olayların cereyan ettiği yöreden gelmişlerdir.
06. 05. 1998 Çarşamba günü Refah Şehitleri Anıtı önünde bir tören düzenlenmiştir. Deniz Bandomuzun Japon ve Türk İstiklâl Marşlarını çaldıktan ve göndere Japon ve Türk Bayraklarının çekilmesinden sonra, Kushımoto Belediye Başkanı Anıt Şeref Defterini imzalamış ve Japon Heyeti şehitlerimiz anısını taziz için denize çelenk bırakmışlardır.
Heyet ayrıca rahmetli Okan Merzeci’nin mezarını ve ailesini de ziyaret etmişlerdir.
Japonların Türklerle karşı açıkça görülen bir sevgileri vardır. Yukarıda yazdığımız Belediye Başkanı’nın adı önünde Mehmet, yardımcısının adı önünde Ali isimlerine dikkat çekmek isteriz. Bizim Belediye Başkanlarımıza da aynı şekilde Japonca isim vermişlerdir.
Onurlarına verdiğimiz yemekte Başkanın yaptığı konuşmaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına yaptığım karşı konuşmada özellikle bu husus üzerinde durarak bir vakıayı dile getirdim.
Türkler, 700 yıl içerisinde İslam ülkeleri dahil bir çok ülkede şehit verdik. Ancak hiçbir ülkede Türk Şehitleri için bir anıt diken ülke bilmiyorum. Birkaç tane varsa da onları biz yapmışız. Japonlar bu konuda bir istisna yaparak kalbimizi kazanmışlardır.
Mersin Yenişehir Belediyesi Menderes Bulvarı tarafında Türk ve Japon bayraklarının dalgalandığı bir sokağı özel olarak düzenlemiş ve KUSHIMOTO adını vermiştir.
(1) Bilgi için 3 Akdenizde inci Kent. Mersin. H. Ş. Develi. Sa. 65
(2) Geniş Bilgi. Dünden Bugüne Mersin. H. Ş. Develi. S. 40 ve İçel Sanat Dergisi. Sayı 51 – 52. Makaleler.
İÇEL SANAT KULÜBÜ BÜLTENİ HAZİRAN 1998 Sayısından alınmıştır.

Biyografik Bilgi

scroll to top