,

12. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü İPEK ONGUN’a sunuluyor

pek-Ongun.jpg

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Mersin Kenti Edebiyat Ödülü bu kez ünlü yazarımız İpek Ongun’a sunuluyor.

Ülkemizde ve yurt dışında bulunan on binlerce gence okuma alışkanlığı kazandıran, edebiyatı sevdiren, onlara sorunlarının çözümünde adeta bir psikiyatrist, bir psikolog bilinçliliğiyle, bir anne sıcaklığıyla yardımcı olan ve gençleri hayata hazırlayıp ne yaptığını, ne yapması gerektiğini bilen, mutlu, sorumlu, saygılı kişiler olmaları konusunda  adeta özel eğitim veren İpek Ongun herkesin bildiği gibi  Türkçe’ye gösterdiği özenle de örnek olmaktadır. 

İ. Ongun’a ilişklin Ödül Değerlendirme Kurulunun karar metni şöyledir.  

Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için” MTSO’nun öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusundaki çalışmalar, ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür.
Ödül Değerlendirme Kurulu üyeleri Celâl Soycan, Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Cemal Sakallı ve Ogün Kaymak;
2018 yılı için önerilen adaylar arasından:
a) Ülkemizde “İlk gençlik Edebiyatı”nı özgün ölçütler ve değerler ışığında kurumsallaştıran öncü eserler yarattığı;
b) Bu eserlerdeki yetkin dil kullanımı üzerinden genç okurların toplumsal ve kültürel değerlerle temasını sağladığı; onlara yalıtık koşulların ötesinde bir düşünme ve duyumsama imkânı sunduğu;
c) Genç okurların özdeşleşebileceği kendi varlık koşullarına özgü sorunlar ve çözüm seçenekleri üzerinden, onları derinliğine tartışabilen etkin okurluğa hazırladığı;
d) Vicdan, sorumluluk, vefa, sabır, metanet, şefkat ve aile bağı gibi temel insanî düzeyleri, bir yaşama kültürü olarak üç kuşak okura aktardığı;
e) Dış dünyayı genç okurun iç dünyasıyla buluşturan kurgularıyla, edebiyatın bir ahlâkî iyileştirme imkânı olduğunu yeniden hatırlattığı;
f) Eril dilin rekabeti ve kazanmayı kollayan, güce dayalı hoyrat dünyasını onarıcı karakterler yaratarak; kadın sesini, koruyucu duyuşunu, inceliğini ve bakım etiğini öne çıkardığı;
g) Genç okurlarla didaktik olmayan, sahici ve şefkatli bir edebiyat dünyasında buluşarak, kuşaktan kuşağa gürleşerek süren bir bağ kurduğu için;
Değerli yazar İpek Ongun’u ödüle değer bulmuştur.”

Biyografik Bilgi

scroll to top