,

AULAİ : Mersin Tarsus Arasındaki Kayıp Yerleşim – Prof. Dr. Murat DURUKAN

Aulai.jpg

Kilikia bölgesinde, antik yazarlardan tanıdığımız ancak henüz yeri tespit edilememiş çok sayıda yerleşim bulunmaktadır ve bunlardan biri de Aulai’dir.
Stephanos Byzantinos, Aulai yerleşiminden söz ederken Ankhiale ile komşu olduğunu vurgulamaktadır. Yine
Stephanos, Aulai limanının 9 Tarsus ve Ankhiale arasında olduğunu belirtir.
Bu bilgiye destek olabilecek en önemli ipucu ise Strabon’da yer alır. Strabon Ankhiale’yi, Tarsus ile Zephyrion arasında yerleştirmektedir.
Bu iki önemli coğrafyacının bilgileri dikkate alındığında, batıdan doğuya doğru: Zephyrion, Ankhiale, Aulai ve Tarsus sıralaması ortaya çıkmaktadır.
Hild ve Hellenkemper Aulai limanının Karaduvar beldesinde lokalize edilmesi gerektiğini önermektedir.
Karaduvar beldesinin doğusundaki sahil şeridinde günümüze kadar çok çok az arkeolojik veri tespit edilebildiği için, kayıp yerleşimler genellikle Karaduvar’da veya batısında aranmıştır.
2013 yılında ise Karaduvar’ın 4 km doğusundaki Kazanlı beldesinde sürpriz arkeolojik buluntular tespit edilmiştir. Oysa günümüze kadar (sahilden 2.5 km içeride bulunan) Topraktepe höyüğü dışında, Kazanlı’nın sahil kesiminde Klasik bir yerleşim olmadığına dair bir kabullenme mevcuttu.
Peki Kazanlı’daki buluntular ne anlama gelmektedir? Zira kabul edilenin aksine, Kazanlı’da Topraktepe höyüğünün dışında, Klasik bir yerleşim daha olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yeni bulunan seramik çöplüğünde, MS 5 ve 6. yy’lara ait yoğun miktarda LRI amphorasının olması, burada bir seramik üretim atölyesinin var olma ihtimalini gündeme getirmektedir. Bununla birlikte aynı çöplükte LR4 (Gazza) amphoralar gibi farklı formlara da rastlanmıştır. Bu durumda, Akdeniz’in değişik yerlerinden gelen ticari gemilerin bu limana uğradıkları ve burada bir amphora atölyesinin olabileceği “ihtimali” üzerinde durulabilir.
Kazanlı’daki yeni bulgular, burada hangi antik yerleşimin var olduğu sorusunu da beraberinde getirmektedir. Lan lois, Kazanlı’nın antik Kyinda kenti üzerinde kurulmuş olduğunu söylese de, bu tespit antik yazarların ver#iği bilgilerle uyumlu değildir, Kyinda’nın yüksek bir yerde kurulmuş bır kale olması gerekir,
Kazanlı’daki Topraktepe höyüğünün Ankhiale kenti ile eşitlenmesi gerektiği de düşünülmüştür. Ancak
Kazanlı’daki höyük, Strabon’un Ankhiale için yapmış olduğu tanımlama ile uyumlu değildir. Nitekim Strabon Ankhiale’yi tanıtırken “sahilden biraz yukarıda” ifadesini kullanmaktadır ve bu kayıp kentle ilişkili olabilecek çok önemli ar$eolojik buluntulara da ulaşmış bulunmaktayız.
Bu durumda, Kazanlı sahilinde lokalize edilmesi gereken antik yerleşim hangisidir?
Bu sorunun yanıtı olabilecek ipucu yine Stephanos Byzantinos’un aktarımlarında yer almaktadır. Stephanos,
Tarsus’a Ankhiale’den daha yakın olan limanın Aulaı olduğundan söz etmektedir. 19. yüzyılda Kazanlı’nını
1-1 Tarsus’un limanı olarak kullanılmış olması ve Tarsus ile Kazanlı’nın birbirine yakınlığı birlikte düşünülürse,” Kazanlı’da tespit edilen arke910jik bulguların Aulai ile ilişkili olduğu tahmin edilebilir,
İÇEL SANAT KULÜBÜ BÜLTENİ / Eylül – Aralık 2015 – sayı 209 dan alınmıştır.

Biyografik Bilgi

scroll to top