,

BOLKAR DAĞI MI ? – BULGAR DAĞI MI ?

Bolkar.jpg

Torosların en görkemlilerinden biri belki de birincisidir bu dağ. Son günlerde dağın adı tartşılmaya başlandı.Beni de ilgilendirdiği için katılmaktan kendimi alamadım.
Dağın gerçek adı Bolkar’dır. O yörede genellikle yörükler yaşar. Yörükler Türkçe’yi kendilerine uydurmanın ustasıdır. Söyleyişi kolaylaştırırlar, yumuşatırlar. Örneğin taş daş olur; karı garı olur; cıhar-ı yek çeyrek olur. Bolkar da Bulgar olur.Türkmen halkının dilinde bu dağ Bulgar dağıdır. Hatta bu konuda deyimler atasözleri eksik değil. Bunlardan birini yazayım: ”Bulut gitti Bulgar’a çek deveyi yollara.” Çok hoş bir anlamı da var sözün.Bulut Bulgar dağına doğru giderse yağmur yağmayacatır.Gönlün rahat etsin. Deveni yollara çıkar. Yolundan kalma…Halk bulutlara bakarak meteoroloji bilgilerini keşfetmiş.
Yörüklerin,daha doğrusu Türk halkının eşsiz ve ölümsüz ozanı Karacaoğlan Bulgar Dağı’nın güzelliklerini anlata anlata bitiremez. O da sürekli bu ismi kullanmaktadır.”Dağın Karacaoğlan’la ilgisi ne?” diyeceksiniz. Olmaz olur mu hiç. En sevdiği kızlardan biri Zeynep burada yaşamaktadır. Yeri gelmişken şiirlerden ikisini okurlarımız için yazalım:

Yürü bire Bulgar Dağı
Hemen dağlar sende’molur
Laleli sümbüllü yurtlar
Bütün evler sende’molur

Yükseğinde döner kuşlar
Engininde kervan işler
Kürk giydirir at bağışlar
Yiğit beyler sende’molur

Karac’oğlan düz ovalar
Şahini keklik kovalar
İnim inim taş yuvalar
Koca seller sende’molur

Zeynep’in karac’oğlanı sabaha kadar bekletip gelmediği “Kavil Yeri” de Bulgar Dağı üstündedir.Bildiğiniz gibi sürülerin çıngıraklarını öttürerek yayılmaya koyuldukları o şafak vakti büyük ozanımız en güze koşmalarından birini çalıp söylemiştir.

”İlk akşamdan geldim kavil yerine-
Önegördüm kömür gözlüm gelmedi.”…
Bilmem kavlet bastı yattı uyudu
Bilmem Zeynep bize küstü gelmedi.

Unuttu mu ahtı amanı netti
Başını alıp başka diyara gitti
Benim mecbur olduğumu farketti
Zalım garaz etti yattı gelmedi

Karaca’oğlan der ki devranım döndü
Gönlüm yücedeydi engine indi
Seherin yelleri şafağın bendi
Hani usul boylu Zeynep gelmedi

Ali Uysal

Köy Enstitüsü mezunu, edebiyat öğretmeni. Özellikle halk kültürü, Karacaoğlan, N. Hikmet konularında konuşmacı, yazar.

scroll to top