,

KRALİÇE ABA BALESİ

Aba-114.jpg

Müzik: Ferhang HÜSEYİNOV
Metin: Altay BAYRAM
Koreografi: Şamil TEREGULOV
AMAÇ: Yöremizin kendine has yerel antik değerlerinin, dans ve müzik sanatının üstün profesyonelliğiyle bir araya gelerek, geniş kitlelere ulaşan ebedi bir bale eserine dönüşmesi ve beraberinde getireceği faydaları bu projenin esas amacıdır.
KONU:“Kraliçe Aba” balesi, M.Ö.45 yıllarında Olba Krallığında cereyan eden gerçek bir olayı işlemektedir.
Olba Krallığı M.Ö. 1000 civarında kurulup, Grek ve Roma medeniyetlerine rağmen 1200 yıl kadar diplomasiyle ayakta kalmayı başarmış Mersin yöresine ait antik bir krallıktır.
Kral Teukros ile evlenerek Kraliçe olan Aba, eşini kaybedince oğlu henüz küçük olduğundan Olba idaresini üstlenir. Bu dönemde topraklar Antonius tarafından Kleopatra ‘ya armağan edilmiştir. Kraliçe Aba, Kleopatra karşısındaki diplomatik başarısı ile Olba topraklarının bağımsızlığını geri kazanır. “Kraliçe Aba” balesi konusu itibarı ile yöremizin belki de ilk özgürlük öyküsünü anlatmaktadır.
Kanlıdivane’de bulunan Aba’ya ait anıt mezar ise gene yöremizin ilk özgürlük anıtı durumundadır.
Mersin’ in yerlisi bir krallık olan Olba ve onun kraliçesi Aba’nın öyküsü bu sebeplerden ötürü yeni bir bale için üzerinde çalışılacak son derece uygun bir konu olmuştur.
Özellikle, yerel antik değerlerimizin ve tarihsel zenginliğimizin bale gibi görsel bir şölenle insanlara ulaşmasıyla bölgemizin tanıtılmasının, öğrenilmesinin tüm Mersin ve çevresine getireceği faydaları sonsuzdur. Bu nedenle bu konu üzerinde çalışılması bir tercih değil, ihtiyaç olmuştur.


İŞBİRLİĞİ:
Bilimsel: Balenin gerçeğe en yakın olması hedeflendiği için çalışmalar Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile birlikte arkeolojik ve bilimsel veriler ışığında yürütülmüştür. Olaylar, mekanlar ve karakterler bilimsel gerçeklere uygun olarak seçilmiş ve baleye uyarlanmıştır.Tüm Anadolu gibi bölgemiz de antik dönem boyunca yoğun bir şekilde Grek ve Roma kültürü etkisi altında kalmıştır. Olba da bu dönemde asimilasyona uğramış olmasına rağmen Hitit Uygarlığına dayanan kültürleriyle kendilerine özgü ruhani bir toplum olmuşlardır.
Kraliçe Aba balesinin antik tarihimizden gerçek bir kesit sunması ve yerel özellikleri ön plana çıkarması hedeflenmiştir.
Bu sebeple, günümüze ulaşan bilgiler üzerinde titizlikle çalışılmakta ve baleye uygun duruma getirilmiştir.  edilmiştir.
Maddi: Mersin Devlet Opera ve Balesi “Kraliçe Aba” balesinin ilk prodüksiyonunu ve sahnelenmesini üstlenerek büyük bir hizmette bulunmaktadır.
Devlet Opera ve Balesi gibi önemli bir kurumun Mersin’in hizmetinde olması kentimize Türkiye’nin beş gücünden biri olma avantajını kazandırmıştır.
Bu güç doğru bir işbirliği ile desteklendiğinde, dünya sanat tarihine yeni eserler kazandırabilecek bir güce dönüşür. Mersin’in yeni eserler üretmeye gücü vardır.
FAYDALAR:
Kentimizin antik tarihinden önemli bir kesitinin bale formunda bir eser olarak hayat bulması ve geniş kitleler ile buluşması Türk kültür tarihi açısından kendi başına büyük bir sanatsal olaydır.
Bu eserde izleyici, Roma etkisi altında da varlığını sürdürmüş olan Olba ve Kraliçe Aba ile tanışacak ve benimseyerek kendi antik tarihine karşı duyduğu yabancılaşmadan kurtulmaya fırsat bulacaktır.
“Kraliçe Aba” ciddi bir sanat üretimi olmasının yanısıra, önemli bir öğrenme ve bilinçlenme sürecini birlikte taşımaktadır.
Böyle bir sürecin kent kimliğine ve kültürüne katkısı ise büyüktür.
Mersin, işbirlik içerisinde üretilen  bu eser ile tüm ülke ve dünya sahnelerinde izleyici ile bulma  ve kendini farklı bir alanda tanıtma fırsatı yakalamıştır.
Ülkemizin ve Dünyanın bir çok sahnesinde Kraliçe Aba balesiyle tanıtılacak olan Olba’nın antik mekanları zamanla daha çok ziyaretçi çekmeye başlayacak ve kentimize turizm açısından dolaylı bir katkısı da olacaktır.Nitekim gene Olba ve Aba’yı konu alan “Prensesin Ayakizleri” adıyla hayata geçirilen bir turistik proje ile doğrudan ortaklık taşımakta olup iki proje birbirini destekler durumdadır.

Biyografik Bilgi

scroll to top