,

MUT YÖRESİNDE SÖYLENEN NİNNİLER – Ayşe TEKİNEL

Bsk.jpg

Kucağındaki bebesine ninni söylemeyen bir anne yok gibidir Anadolu’da. Tarifsiz bir sevecenlik gizlidir ninnilerimizde. Halıda ilmik, kilimde desen ne ise anne için ninni odur. Öylesine içten. Folklorumuzun bir parçasıdır ninnilerimiz. Ninelerimizin bir mirasıdır bize.
Her ninninin bir öyküsü vardır mutlaka. Bir sevincini  bir üzüntüsünü dışa vurmak ister ninni söyler, güler ninni söyler, ağlar ninni söyler Anadolu kadını. Dil bilmez bebesiyle paylaşmak ister duygularını. Başkalarına açamadığı dertlerini ninnilere döker. Öylesine güçlüdür ninnilerimiz. Taş bebeğe can verecek kadar.
Ninnilerimizle ilgili bu kısa yazımızdan sonra Mut’un Kızılalan köyünde söylenen ninnilerimizden birkaç örnek verelim. Kızılalan Mut’a 70 km. uzaklıkta 30 haneli bir orman köyüdür. Ninniler 50 yaşın üzerindeki köy kadınlarından derlenmiştir.
1
Ağzı şeker dudağı bal ninni
Bu bebeğin dokuz köyde dayısı var ninni

Ninni ninni nebi var ninni
Bu bebeğin dokuz köyde teyzesi var ninni

Ninni ninni ninnileyim seni
Ninnilerle uyutayım seni
2
Ninni ninni nelenesi ninni
Ak toprağa belenesi ninni

Ninni ninni nelenesi ninni
Küçücükten uslanası ninni

Ninni diye uyuttuğum ninni
Ak südümle büyüttüğüm ninni

3
Kaşları kara gözleri erik ninni
Anası köylü babası Yörük ninni

Kaşları var enli enli ninni
Yanağının ucu benli ninni

Ninni dedim uyuttum ninni
Kadir Mevlam bunu sen büyüttün ninni.

* Mut’un Malhoca Köyünden bir ninni :
Çobana pişirdim aşı
Oturmuşlar karşı karşı
Ya ben nasıl ağlamayam
Durmaz bebek gözün yaşı
Ninni kadınanam ninni.

* Köselerli Köyünden iki ninni:
Dandini dandini tat bunda
Emmi de dayı hep bunda
Eğere sığmaz … bunda

Dandini dandini daylasın
Çıksın yayla yaylasın
Ebesinin yanında oynasın
Ninni yavrum ninni ninni

Yavrumun memesi pişti
Sütünü kediler içti
Babası gurbete düştü
Ninni yavrum ninni

Yavrumun sütü soğudu
Bezi beleği kavladı
Uyudu uyandı ağladı
Ninni yavrum ninni

Yavrumun hayın babası
Çok zorda büyütür anası
Bakmıyor  zalim halası
Ninni yavrum ninni

Yavrumun adı narin
Uykuya daldı serin serin
Yavrumu anasına verin
Ninni yavrum ninni

Kaynak kişiler:
Malhoca Köyünden Fatma Kurt
Köselerli Köyünden Güllü Can
Koseleri Köyünden Fatma Aslan
Köselerli Köyünden Cemile Tekin

(*) Mut – Kızılalan Köyü Biçki Dikiş Kurs Öğretmeni.
(**)Bu yazı  “Mersin Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayın Organı” olan “İÇEL KÜLTÜRÜ”  Temmuz 1989 – 8. ve Mart 1994 32. Sayısılarından alınmıştır.

Biyografik Bilgi

scroll to top