,

ZEPHYRİUM – Batı Rüzgarı – Meltem – Arşt. Şahin ÖZKAN

Mersin’in Antik yerleşimi olarak bilinen Zephyrium’a ait bilgiler çok azdır. Şimdiki kültür merkezi (Eski Halkevi) civarında yapılan temel kazılarında ve Çavuşlu’da bulunan kalıntılar, Eski Vilayet Konağı’nın (şimdiki Sağlık Müdürlüğü), Atatürk Parkı, Kız Meslek Lisesi ve çevresi  yapımı sırasında ortaya çıkan horasan duvarlar,mermer sütunlar ve sütun başlıkları, mezarlarla Mersin Müzesinde bulunan mermer aslan başı ile bulunmuş bazı mimari parçalar.Antik Zephyrium kentine ait arkeolojik belgeleri oluşturur.
19.yy.da Mersin’e gelen C. Texier, W.M. Leake gibi gezginler, yayınlarında burada gördükleri Zephyrium kentine ait kalıntılardan söz ederler.
Victor Langlois, Pompeiopolis’ten Mersin’e geldiğinde :” Deniz kenarında evler vardır ve bu evlerin olduğu yerde eski bir kent harabesi bulunmaktadır ki, burası eski Zephyrium kentidir.” der.
Tarsus Fransız konsolosu Jille tarafından 27 Kasım 1836 tarihinde hariciye nazırı Tebere yazdığı yazıda denizden 10 m. Kadar kenarda tuğlalardan yapılmış mezarların bulunduğunu ve denizin dalgalı olduğu zamanlarda su ile örtüldüğünü yazmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında diyoruz ki Mersin Antik Zephyrium kenti üzerinde kurulmuştur. (İÇEL TARİHİ 1968)
Mersin’in antik adı olan Zephyrium şafak tanrıçası Eos (Arora)’un çocuklarından biri olan Zephyrios’un adından gelir. Batı rüzgarı anlamındadır. Yani  “meltemlik” demektir. Yaz günlerinde Mersin yöresinde batıdan sürekli olarak bir rüzgar eser yani deniz meltemi anlamını da taşır.
Aşklarıyla ünlü şafak tanrıçası  gül parmaklı Eos’un rüzgarları Zephyrios, Boreas ve Notos’tur. Bu rüzgarlar Eos’un çocuklarıdır. Bunlardan başka sabah yıldızını ve yıldızları doğurmuştur.
Eos her sabah gökyüzünün kapılarını güneşin arabasına açan bir tanrıçadır.
Araştırmacı Yazar Şahin ÖZKAN

Öğretmen. Mitoloji konusunda bir çok makalesi var, Belgesel araştırmacısı. Amatör olarak gezi rehberliği yapıyor.

scroll to top