,

DR. LOUIS-CHARLES LORTET – 12. BL.

Pamuğun-Çocuğu-Mersin-5.jpg

GEZGİNLER GÖZÜYLE MERSİN 7. KISIM

Dr. Louis-Charles Lortet (1836-1909)
Hekim, botanikçi, zoolog, paleontolog, Egyptologist ve antropolog olan Lortet, Yukarı Mısır ve Ortadoğu’da geziler yaptı. 19 Mart 1875 tarihinde başlayan “Levant”a yolculuğu sırasında Hatay ve Suriye’ye kadar uzanan Lortet, Nisan 1875 yılında Mersin’e geldi.

Hem zoolog, hem de tıp doktoru olarak bu geziye katılan Louis Charles Lortet bize Paris’te Hachette kitabevi tarafından basılan, kalın, büyük boylu, 675 sayfalık, 364 gravürlü bir eser bırakacaktır: “La Syrie d’aujourd’hui. Voyages dans la Phenicie, le Liban et la Judee, 1875-1880.)

“Mersin kasabası, sadece Orta Anadolu’dan kervan ile getirilen mallar için depo olarak kullanılan otuz kadar alçak evlerden ibarettir! Hemen hemen bir tek barınak uygun gözükür ki o evde, Messageries Maritimes İşletmeleri’nin yerli temsilcisi, Sayın İbrahim Sabah Efendi bizi iyi niyet ve mükemmel bir misafirperverlikle kabul etmişti. Mersin’in doğru dürüst bir limanı yoktur. Gemiler açıklarda kalmak mecburiyetindedir ve iki tane uzun, tahtadan yapılmış, kazık temelli iskele, ticaret mallarının mavna ile yükleme ve boşaltmasına müsaade ederler. Evlerin arkalarında, meyva ağaçları dikilmiş ve yeşil çitlerle kuşatılmış bostanlar uzanır. Bu bitki örtüsü o kadar gürdür ki sadece çatılarının uçları ağaçların üstünde gözükmektedir. Kayısı, armut ağaçlan eşsizdir ve Beyrut’a, Rodos’a pek büyük miktarlarda gönderilen çok aranılan meyvalar üretir. Sözde liman, Fransa ve İngiltere’ye yün ve birkaç seneden itibaren, denize yakın bu yörelerden, bilhassa Tarsus’un etraflarında üretilen büyük miktarda da pamuk gönderir. Şehrin batı tarafında bir tepecikte antik sur kalıntıları gözükür. (Mersin’i Ziyaret Edenler. Çev: Frank Fokke Ferwerda – Güzin Berkmen. İSK Bülteni. Kasım 1995 s. 24-25)

Biyografik Bilgi

scroll to top