,

MERSİN UÇAKLARI – Arşt. Gündüz ARTAN

stikbal-Göklerdedir.jpg

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla anlamlı bir girişim başlatılmıştı.Yurttaşların bağışlarıyla satın alınan ve o ilin adı törenle verilen uçaklar, Türk Hava Kuvvetlerine bağışlanıyordu.

Havacılık sevgisini yaymak ve “İstikbal göklerdedir” diyen Atasına destek verilmek üzere tüm yurtta başlatılan bu coşkuya Mersinliler de severek katılmış, 1926 ve 1936 yıllarında aldıkları ve “Mersin” adı verilen uçakları ordumuza armağan etmişlerdir.

1926 YILINDA MERSİN UÇAĞI BAĞIŞI

5 Teşrinîsanî (Kasım) 1926 tarihli Tarsus gazetesindeki habere göre, 30 Teşrinievvel (Ekim) Pazartesi günü beklenen uçak, ertesi gün gelmiş ve 11.15’te İngiliz  yağ fabrikası yakınındaki tayyare meydanında hazırlanan özel yere inmişti. Sabahtan beri sabırsızlıkla bekleyen Mersinlilerin coşkun tezahüratı ve resmi törenle karşılanan tayyareciler, Belediye tarafından konuk edilecekleri Mersin Palasa götürülmüşlerdir.Saat 15’te, aynı yerde uçağa Mersin adı verme törenine resmî zevat, memurlar, öğrenciler ve binlerce Mersinli katılmıştı. Tayyare Cemiyeti adına azadan Hamdi Bey “halka ufak bir hitabe ile arz-ı teşekkür eylemiş” halkımızın ilgisiyle tayyarelerimizin adedinin artacağını bildirmiştir. Halk adına Süleyman Fikri Bey’in konuşmasından sonra tayyarecilere, Tayyare Cemiyetinin hediyeleri verilmiş, İdman Yurdu Reisi Hakkı Cemal Bey madalyon takmıştır. Tören, uçağın gösteri uçuşuyla sona ermiş, saat 19’da Mersin Palasta ziyafet verilmiştir.Çarşamba günü, istekli Mersinlilerin katıldığı uçuşlar yapılmış, Muharrem Beyin refikası da şehir üzerindeki bir uçuşa katılmıştır. Saat 17’de Türk Ocağı tarafından çay ziyafeti verilmiştir.Çarşamba günü saat 8’de Konya’ya hareket eden tayyarecilerimiz, halkımızın coşkun sevgi gösterileri ve alkışlarıyla uğurlanmışlar; şehir üzerinde tekrar tur atarak “çok hamiyetli Mersinlileri selamlamışlardır.”

1936 YILINDA İKİNCİ UÇAK BAĞIŞI

1936 yılında Mersinlilerin teberru ettiği parayla alınan ikinci uçağa, 15 İkinciteşrin (Kasım) 1936 Pazar günü Mersin’de törenle “Mersin 2” adı verilmiş ve Türk Hava Kuvvetlerine armağan edilmiştir.Uçak saat 10’da İngiliz yağ fabrikası yakınındaki tayyare meydanında hazırlanan özel yere inmişti. Kendi tayyaresini görmek için sabahtan beri sabırsızlıkla bekleyen Mersinliler, köylüler ve öğrenciler meydanı doldurmuştu.Saat 10.30’da istiklal marşıyla tören başladı. Tayyarecilerimiz halka tanıştırıldıktan sonra Hava Kurumu başkanı Zekiye Olgaçay tarafından bir buket verildi. Parti Genel Sekreteri Dr. Muhtar Berker’in ve Vali Rükneddin Nasuhioğlu’nun konuşmalarından  sonra Belediye reisi Mithat Toroğlu tarafından tayyarecilere şehir adına hediyeler verildi. Uçağın kanadındaki Mersin yazısının üzerindeki atlas örtüyü kaldırmak şerefini kazanmak için teberruda bulunuldu ve 200 lira veren tüccar Mustafa Yunus, örtüyü alkışlar arasında kaldırdı. Tören sonunda Mersin uçağı, şehir ve köyler üzerinde uçuşlar yaptı, kağıtlara basılı vecizeler atıldı. Akşam Türk Hava Kurumu, tayyarecilerimiz şerefine Toros Lokantasında elli kişilik ziyafet verdi.16 İkinciteşrin Pazartesi günü 11.30’da Hava Kurumu İdare Heyeti ve Mersinliler tarafından uğurlanan uçak, şehir üzerinde uçuşlar yaparak Mersinlileri selamladıktan sonra şehrimizden ayrıldı.Aynı yıl 30 Ağustos 1936 günü Tarsus halkının bağışlarıyla satın alınan uçağa törenle “Tarsus” adı verilmiş ve Türk Hava Kuvvetlerine verilmiştir. Mersinlilerin Bağışlarıyla Satın Alınan Mersin Uçaklarına Ad konulması – Araştırmacı Yazar  Gündüz Artan

Biyografik Bilgi

scroll to top