,

Öyküleriyle Karacaoğlan / Gamlanma Gönül Gamlanma – Ali Uysal

Karacaoğlan-7.jpg

Elifle araları hoş değildi. Tepeden tırnağa birbirleri için sevgi dolulardı; ne var ki ters giden bir şeyler vardı. Olur olmaz yaşantılar sevgilerini bulandırıyordu.
Karacaoğlan için ikinci bir sorun daha vardı: Elif için söylediği türkü dağa taşa kazınmıştı. Türkmen elinde duyman kalmamıştı. Hatta sınırların dışına bile taşmıştı. Karacaoğlan’ı sevmeyen kız yoktu yörük dünyasında. Elifi kıskanmaları doğaldı kızların. Her biri açıkça söylemese bile: “Benim için neden böyle bir türkü söylemez!” sorgusunu içinden geçirirdi. Tümünün gönlü kırıktı Karacaoğlan’a karşı. Sıcak yaklaşımlar, sımsıcak ilgiler yok olmuştu. Böylesi bir tutum da büyük ozanı tedirgin ediyordu.
Bu duygularla attı kendini kara çadırdan dışarı. Doğa cıvıl cıvıldı. İç dünyası ne zaman kararsa içindeki boşluğu doğanın güzellikleriyle doldururdu. Yine aynı yola başvurdu. Bin bir renkli çiçekler, otlar, böcekler, kuşlarla doldu taştı deli gönlü.
Rahatlamıştı. Birkaç çadır dolaştı. Evlerde yaşlılar kalmıştı. Onlarla hiçbir sorunu yoktu. Derdi gençlerle güzellerleydi. Onlar da şu anda işteydi. Kimi oğlak, kimi keçi güdüyordu.
Tatlı tatlı söyleşti evdekilerle. Bu arada karnını da doyurdu. Yeniden dağlarda dolaşmaya başladı. Oldum olası dağlara yakınlık duyuyordu. Dağlar dostu, dağlar can yoldaşıydı. “Onlara baktıkça sevinir, sevinirken kalbi yanar göyünürdü!”
Bir ardıç çıkıverdi yolunun üstüne. Görkemli bir ağaçtı. Dağların ütünde ardıç ağacının özel bir yeri vardı. Nedenini kendi de bilmiyordu. Bu ağacın dengini kayıtsızca geçip gidemezdi. Yine öyle oldu: Kaba ardıcın gölgesinde bir taşın üstüne kurulup sazını kucakladı. Deli gönlünü avutmaya başladı:

Koyun meler kuzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğit yiğide yad olmaz
Eyilenler ham süt olmaz
Bin kaygu bir borç ödemez
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğit yiğidin yoldaşı
At yiğidin öz kardaşı
Sağlıktır her işin başı
Gamlanma gönül gamlanma

Yiğit yiğide yar olur
Kötülerde ham süt olur
Kara gün ömrü az olur
Gamlanma gönül gamlanma

Naçar Karacaoğlan naçar
Pençe vurup göğsün açar
Kara gündür gelir geçer
Gamlanma gönül gamlanma

Köy Enstitüsü mezunu, edebiyat öğretmeni. Özellikle halk kültürü, Karacaoğlan, N. Hikmet konularında konuşmacı, yazar.

scroll to top